Veikla

  1. 69.20.10 Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas
  2. Finansinių ataskaitų rengimas
  3. Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla 

Paslaugos

Centro teikiamos paslaugos rajono biudžetinėms įstaigoms 

  1. Tvarko švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
  2. Sudaro švietimo ir kultūros įstaigų sąmatų įvykdymo ataskaitas;
  3. Apskaičiuoja švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį,
  4. Apskaičiuoja priimtų dirbti viešuosius darbus darbininkų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
  5. Sudaro švietimo ir kultūros  įstaigų finansinę atskaitomybę ir pateikia finansuojančiai organizacijai;
  6. Teikia archyvines pažymas gyventojams apie darbo stažą ir priskaičiuotą darbo užmokestį.
  7. Pildo VSDF formas, deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį, statistines formas, jas pateikia atitinkamoms įstaigoms.